[Moozzi2] 이 멋진 세계에 축복을! 1기 (BD 1920x1080 x.265-10Bit FLACx2) - TV + OA… > 애니메이션

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

애니메이션

완결 [Moozzi2] 이 멋진 세계에 축복을! 1기 (BD 1920x1080 x.265-10Bit FLACx2) - TV + OA…

페이지 정보

작성자 토렌트이슈 댓글 0건 조회 309회 작성일 20-02-13 12:32

본문

첨부파일

[Moozzi2] Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! [ x265-10Bit Ver. ] - TV + OAD
파일1. EXTRA/[Moozzi2] KonoSuba [SP06] Premiere Event Digest Video (BD 1920x1080 x.265-10Bit Flac).mkv (2.1 GB)
2. EXTRA/[Moozzi2] KonoSuba [SP07] Tokuten Mini Game - [ EXE ].rar (262.86 MB)
3. EXTRA/[Moozzi2] KonoSuba [SP05] Sponsor Part Anime Collection (BD 1920x1080 x.265-10Bit Flac).mkv (223.43 MB)
4. EXTRA/[Moozzi2] KonoSuba [SP01] NCOP (BD 1920x1080 x.265-10Bit Flac).mkv (188.64 MB)
5. EXTRA/[Moozzi2] KonoSuba [SP02] NCED (BD 1920x1080 x.265-10Bit Flac).mkv (143.64 MB)
위의 목록에서 생략된 21개 파일 (14.56 GB)
총 파일 사이즈 : 17.46 GB
마그넷magnet:?xt=urn:btih:EC52056B0FAD37DA20DBBEDBB7DA0C8915F4DD10
[Moozzi2] 이 멋진 세계에 축복을! 1기 (BD 1920x1080 x.265-10Bit FLACx2) - TV + OA…
  • 트위터로 보내기
  • 페이스북으로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인


토렌트이슈
Copyright © 토렌트이슈. All rights reserved.